Open navigation

Tờ khai GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT) (TT80/2021)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT) áp dụng năm tính thuế từ 2022 trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn vào mục Kê khai

2. Chọn Kê khai

3. Chọn Tờ khai GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT) (TT80/2021)

4. Xuất hiện bảng Chọn kỳ tính thuế, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng Ý

Bảng nhập liệu Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

1. Tại mục CQT cấp cục và CQT quản lý: tùy chọn cơ quan thuế cần nộp tờ khai đến

2. Trường hợp người nộp thuế không đánh dấu lựa chọn khai riêng đối với khoản thu hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thì chỉ khai thông tin nội dung A.

Trường hợp người nộp thuế có khoản thu hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì phải điền X vào ô Khai riêng đối với khoản thu hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao và khai chi tiết vào mục B của tờ khai.

3. Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm

 (*) tham khảo nội dung bài viết Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

4. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

  • Kết xuất BC (F9): kết xuất ra báo cáo dựa trên các dữ liệu đã được nhập vào phần mềm.
  • Thêm phụ lục: tùy chọn phụ lục cần lập nộp chung với tờ khai chính
  • Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu
  • Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu
  • Ghi (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai
  • Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai

Video hướng dẫn Tờ khai GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT) (TT80/2021)

https://web.ts24.com.vn/slides/slide/to-khai-thue-gtgt-truc-tiep-tren-doanh-thu-04-gtgt-39?fullscreen=1#


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.