Open navigation

Thiết lập danh mục quản lý Chi nhánh/ Điểm bán hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thiết lập danh mục Chi nhánh, Điểm bán hàng trong phần mềm iXHD.


Hướng dẫn thực hiện

- Chuẩn bị:

Kết nối thiết bị chữ ký số vào máy tính;

Khởi động, đăng nhập vào phần mềm iXHD.

I. Thiết lập Chi nhánh/ Điểm bán hàng

- Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Danh mục. 

- Bước 2: Chọn Chi nhánh/ Điểm bán hàng.

Nút chức năng hỗ trợ thao tác: 

File mẫu: hỗ trợ tạo tập tin mẫu nhập liệu danh mục Chi nhánh/Điểm bán hàng

Nạp dữ liệu: nạp thông tin từ tập tin mẫu vào phần mềm

Xuất Excel: xuất danh mục Chi nhánh/Điểm bán hàng trong phần mềm lưu về máy tính

Thêm (F4): tạo mới thông tin danh mục hàng hóa

Xóa (F3): xóa thông tin đã nhập liệu

Sửa (F2): điều chỉnh thông tin đã nhập liệu

Ghi (F5): lưu thông tin đã nhập liệu

Phục hồi (Esc): khôi phục lại thông tin đã chỉnh sửa

Đóng (F12): đóng bảng tính năng

Nhập thông tin khách hàng trực tiếp trên giao diện phần mềm.

- Bước 3: Thêm mới thông tin nhập liệu

- Bước 4: Nhập liệu thông tin Chi nhánh/Điểm bán hàng

- Bước 5: Tùy chọn cấp quyền sử dụng mẫu hóa đơn đã phát hành

- Bước 6: Tùy chọn file mẫu hoặc nạp dữ liệu

- Bước 7: Lưu thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu

Tạo file mẫu (Excel) danh mục khách hàng để nhập liệu, nạp file mẫu này vào phần mềm.

Khi thực hiện nhập liệu theo hình thức file mẫu, lưu ý không thực hiện định dạng nội dung trong file mẫu này, chỉ nhập liệu thô hoặc sao chép và dán giá trị vào file mẫu.

II. Phân quyền

- Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Danh mục.

- Bước 2: Chọn chức năng Phân quyền.

- Bước 3: Chọn Thanh chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

- Bước 4: Tùy chọn thêm dòng nhập liệu

- Video hướng dẫn "Thiết lập danh mục quản lý Chi nhánh/ Điểm bán hàng" (https://web.ts24.com.vn/slides/slide/thiet-lap-danh-muc-tien-te-thanh-toan-thue-suat-229?fullscreen=1#).


Bài viết khác

Cài đặt thiết bị chữ ký số

Cài đặt phần mềm iXHD

Thiết lập danh mục hàng hóa

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.