Open navigation

Khóa tự động

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về khóa tự động trên hệ thống 2ez.

Tính năng này cho phép bạn tự động khóa máy POS sau một khoảng thời gian không hoạt động nhất định, đảm bảo tính bảo mật của hệ thống và ngăn chặn truy cập trái phép.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Điểm bán hàng > Cấu hình > Điểm bán hàng.

Tại Cấu hình khóa tự động POS, bật Kích hoạt khóa tự động POS và thiết lập thời gian khóa tự động áp dụng.

Màn hình POS bị khóa.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.