Open navigation

Vùng nhập thông tin cơ bản

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về vùng nhập thông tin sử dụng trong hệ thống quản lý nhân sự HR24.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vùng nhập liệu

Vùng nhập liệu thường (1): là vùng nhập liệu hỗ trợ hầu hết trong toàn bộ hệ thống quản lý nhân sự. Dữ liệu tại đây cơ bản thuộc về thông tin của 1 bảng tính năng nhất định, có thể tuỳ chỉnh bởi người dùng nội bộ.

Vùng nhập liệu tuỳ chọn theo danh mục (2): là vùng nhập liệu người dùng có thể tuỳ chọn thông tin tại đây từ 1 danh sách dữ liệu có sẵn trong hệ thống quản lý nhân sự.

Danh sách dữ liệu có sẵn này là bảng dữ liệu được cung cấp mặc định từ hệ thống, hoặc đã được người dùng thiết lập trước tại bảng tính năng khác.

Khi thực hiện nhập liệu có thể chọn nhanh thông tin mà không phải thao tác nhập thông tin chi tiết. Thông tin danh mục tuỳ chọn có thể được chỉnh sửa lại thông qua biểu tượng mở rộng giao diện (tuỳ trường dữ liệu có hỗ trợ hoặc không), hoặc chỉnh sửa chi tiết tại 1 bảng tính năng cụ thể của danh mục này.

2. Vùng tính năng mở rộng:

Đa phần mỗi bảng dữ liệu đều có vùng tính năng mở rộng bên dưới vùng nhập liệu.

  1. Gửi tin: hỗ trợ biên soạn nội dung để gửi thư điện tử.
  2. Ghi chú: hỗ trợ ghi nhận thông tin lưu ý riêng của người dùng nội bộ.
  3. Lên công việc: hỗ trợ tạo thông tin công việc cần thực hiện của người dùng nội bộ.
  4. Theo dõi: hỗ trợ thêm tài khoản người dùng nội bộ / nhóm theo dõi bảng dữ liệu này.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.