Open navigation

Kế toán | Tài khoản ngân hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về tài khoản ngân hàng trong phân hệ kế toán trên hệ thống 2ez.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Kế toán > Ngân hàng > Thêm tài khoản ngân hàng

Tạo một tài khoản ngân hàng: nhập số tài khoản, ngân hàng, mã định danh ngân hàng.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.