Open navigation

Báo cáo Tài chính

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn dẫn cách lập báo cáo tài chính trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Truy cập vào mục Thủ tục khác

Chọn Báo cáo tài chính

Tiếp theo, chọn tờ khai cần tính thuế.

Bảng Chọn kỳ tính thuế:

  • Tùy chọn năm tính thuế, mô hình doanh nghiệp
  • Tùy chọn phụ lục nộp kèm tờ khai chính

Nhấn chọn Đồng ý

2. Nhập liệu (*):

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.