Open navigation

Cấu hình ký số

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng Cấu hình ký số trong phần mềm iBHXH;

Chức năng cấu hình này hỗ trợ trong việc thực hiện trình ký hồ sơ giao dịch điện tử vào Google Drive để ký số qua ứng dụng di động SafetySigning;

Người dùng cần có tài khoản Gmail để có thể sử dụng chức năng này;


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng: Tùy chọn > Cấu hình Ký Số

1. Thông số kết nối HSM:

Hỗ trợ cấu hình kết nối chữ ký số HSM sử dụng riêng của đơn vị;

hoặc

Cấu hình kết nối dịch vụ chữ ký số qua Cloud24 do TS24 cung cấp.

2. Thông số kết nối Google Drive:

2.1. Cấu hình kết nối tài khoản Google Drive

Hỗ trợ cấu hình kết nối tài khoản Gmail để lưu hồ sơ điện tử cần trình ký / ký số từ xa qua ứng dụng di động SafetySigning.

Khi không cần sử dụng chức năng này, vào lại bảng Cấu hình Ký Số, nhấn chọn Đăng xuất để hủy kết nối tài khoản Gmail với hệ thống TS24.

2.2. Cấu hình sử dụng Google Driver Share

Thực hiện cấu hình này khi người dùng là người lập hồ sơ điện tử và gửi trình ký đến Google Drive của người ký;

Cần có thông tin liên kết thư mục chia sẻ Google Drive của người ký để cấu hình cho nội dung này.

Có 2 cách cấu hình:

Cách 1: Chia sẻ đường dẫn MST

1. Trên Google Drive của người ký, vào thư mục TKTX > BHXH để chọn chia sẻ và lấy liên kết của thư mục mã số thuế; cung cấp liên kết này cho người lập hồ sơ điện tử (người dùng iBHXH)

2. Người dùng iBHXH tùy chọn Chia sẻ đường dẫn MST, dán liên kết đã được cung cấp vào đây

3. Nhấn chọn Lưu thông tin và kiểm tra phân quyền

4. Kết nối thành công, sẽ xuất hiện thông tin thông báo phân quyền

Cách 2: Chia sẻ nhiều thư mục

1. Trên Google Drive của người ký, vào thư mục TKTX > BHXH > [Mã số thuế] để chọn chia sẻ và lấy liên kết của thư mục cần chia sẻ (DAKY, TRINHKY); cung cấp liên kết này cho người lập hồ sơ điện tử (người dùng iBHXH)

2. Người dùng iBHXH nhấn phím Insert để thêm dòng thông tin trong mục Chia sẻ nhiều thư mục – Danh sách thư mục, tùy chọn loại thư mục chia sẻ, dán liên kết đã được cung cấp vào đây

3. Nhấn chọn Lưu thông tin và kiểm tra phân quyền

4. Kết nối thành công, sẽ xuất hiện thông tin thông báo phân quyền

3. Cấu hình hiển thị chữ ký trên file PDF:

Hỗ trợ thiết lập hình ảnh chữ ký được thể hiện trên file PDF, khi dùng chức năng ký số tập tin có định dạng này (hồ sơ đính kèm, chứng từ khác…).


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.