Open navigation

Nhà thầu nước ngoài (01/NTNN | 03/NTNN)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài trong TaxOnline.

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài gồm 2 mẫu:

. Mẫu 01/NTNN: áp dụng đối với bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài.

. Mẫu 03/NTNN: áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế.

Tùy vào nhu cầu thực tế, người dùng tùy chọn nhập liệu tương ứng theo 1 trong 2 mẫu tờ khai vừa nêu trên.


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn chọn vào Kê khai

2. Chọn Thuế nhà thầu

 A. Nhà thầu ngước ngoài [Ký hiệu mẫu tờ khai] (TT80/2021): trường hợp cần lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài áp dụng năm tính thuế từ 2021 trở về sau

 B. Tờ khai theo thông tư cũ > Nhà thầu ngước ngoài [Ký hiệu mẫu tờ khai]: trường hợp cần lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài áp dụng năm tính thuế từ 2020 trở về trước

3. Xuất hiện bảng Chọn kỳ tính thuế, tùy chọn tháng / lần phát sinh, nhấn chọn Đồng ý

Bảng nhập liệu tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài

1. Vùng nhập thông tin đơn vị nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

2. Vùng thông tin tùy chọn cơ quan thuế cần nộp tờ khai đến

3. Vùng nhập liệu trực tiếp trong phần mềm

4. Hướng dẫn nút chức năng trên bàn phím để thêm / xóa dòng nhập liệu

5. Nhóm nút chức năng hỗ trợ tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm *

*: tham khảo bài hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

6. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

. Nạp dữ liệu từ xml: nạp dữ liệu tờ khai từ tập tin có định dạng xml

. Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu

. Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu

. Ghi (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai

. Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.