Open navigation

BHXH cập nhật 15.0.51

Ngày phát hành


Thứ ba, ngày 16 tháng 01 năm 2024.


Tính năng mới

–/–


Cải tiến

1. Cập nhật gói sản phẩm lưu dữ liệu qua Cloud24.

2. Hồ sơ 600: Tối ưu xem LSGD trực tiếp trên từng hồ sơ.

3. Hồ sơ 603: Tối ưu nhập ngày sinh trên tờ khai D03-TS.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.51.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.