Open navigation

Gói sản phẩm sử dụng Cloud trên phần mềm iBHXH

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu và hướng dẫn về Gói sản phẩm Cloud trên phần mềm iBHXH. Gói sản phẩm Cloud cho phép người dùng tận dụng các chức năng dựa trên đám mây, bao gồm sử dụng và lưu trữ. 

Khả năng sử dụng và lưu trữ dữ liệu tùy thuộc vào gói sản phẩm Cloud cụ thể mà người dùng đăng ký.


Hướng dẫn thực hiện

- Khởi động, đăng nhập vào phần mềm iBHXH sử dụng trên máy tính, chọn vào Lưu qua Cloud24.

 

- Hướng dẫn chọn gói sản phẩm Cloud tại thông tin đơn vị

1. Trên thanh trình đơn chọn Thông tin chung > Thông tin đơn vị

2. Xuất hiện cửa sổ thao tác, bảng Thông tin chung nhấn nút Sửa (F4)

3 - 4. Tại vùng thông tin Kích hoạt tài khoản nhấn chọn Nhập mã kích hoạt.

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/16089545030/original/OnvziV0LqLjYEtz4cx3EfoPd6tYCHFe8lQ.png?1658996306

- Bảng thông tin kích hoạt gói dịch vụ:

1. Chọn đơn vị kích hoạt: tùy chọn đơn vị cần kích hoạt gói dịch vụ sử dụng

2. Gói dịch vụ: tùy chọn gói dịch vụ cần kích hoạt

3. Vùng thông tin mã kích hoạt: thể hiện thông tin mã sản phẩm, mã số thuế sử dụng, thời hạn sử dụng dịch vụ…

4. Người dùng kiểm tra lại thông tin và nhấn chọn Kích hoạt.

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/16089545043/original/9K0OQbtYxLqtxd4Bu4EqV96Vx76PY_bk2w.png?1658996325

- Hiển thị bảng thông tin xác nhận kích hoạt gói dịch vụ, nhấn Chấp nhận.

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/16089545048/original/yuUviXj9vN35lYP-M-wxS1NE1rLfZJYwNA.png?1658996341

- Thực hiện thành công, phần thông tin Gói dịch vụ tại bảng Thông tin chung sẽ hiển thị hạn dùng của gói dịch vụ đã kích hoạt.

- Nhấn chọn Lưu (F5) để tiếp tục sử dụng các chức năng khác trong phần mềm.


Hướng dẫn tại giao diện nhập liệu của hồ sơ điện tử

- Tại giao diện kê khai của hồ sơ điện tử, sau khi nhập liệu hoàn tất, bấm vào Ghi (F5) để lưu dữ liệu. 

- Nếu chương trình xuất hiện cảnh báo “Gói sản phẩm Cloud hiện tại chỉ giới hạn khai báo cho 300 dòng. Vui lòng kiểm tra lại thông tin gói sản phẩm” là do dữ liệu đã nhập vượt quá giới hạn dòng được quy định trong gói sản phẩm Cloud.

*Ghi chú: Nếu khi đăng nhập không chọn "Lưu qua Cloud 24", chỉ chọn “Lưu tại máy này” thì người dùng vẫn có thể sử dụng như một gói sản phẩm thông thường.

*Mẹo sử dụng:

  • Luôn đảm bảo đăng nhập bằng tài khoản chính xác, đặc biệt khi sử dụng tính năng Cloud.
  • Thường xuyên kiểm tra và cập nhật gói sản phẩm để phù hợp với nhu cầu sử dụng và lưu trữ dữ liệu hiện tại của bạn.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.