Open navigation

Thảo luận

2ez Webapp


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết giới thiệu phân hệ Thảo luận trong hệ thống 2EZ.

Phân hệ Thảo luận là một ứng dụng nhắn tin dễ sử dụng cho các nhóm mang tất cả thông tin liên lạc của người dùng nội bộ;

Hỗ trợ gửi, nhận tin nhắn từ bất kỳ phân hệ sử dụng nào trong hệ thống;

Dễ dàng quản lý tin nhắn, thông báo từ trong nội bộ, tạo kênh trò chuyện nhóm, trò chuyện đơn hoặc trò chuyện riêng tư.

Phân hệ này là một trong những phân hệ mặc định cơ bản khi hệ thống mới được khởi tạo.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí tính năng: Thảo luận > giao diện Hộp thư đến

  

 

(1): Quản lý tổng nội dung tin nhắn của người trong hệ thống.

(2): Khởi tạo ,quản lý và sử dụng kênh trò chuyện nhóm.

(3): Khởi tạo, quản lý và sử dụng kênh trò chuyện trực tiếp với người dùng khác

(4): Khởi tạo, quản ký và sử dụng kênh trò chuyện riêng tư.


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.