Open navigation

Kế toán | Các sổ nhật ký

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về các sổ nhật ký trong hệ thống 2ez.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Kế toán > Kế toán > Các sổ nhật ký

Có 5 loại sổ nhật ký:

  1. Bán hàng
  2. Mua hàng
  3. Tiền mặt
  4. Ngân hàng
  5. Khác

Tạo sổ nhật ký mới bằng cách nhấn chọn Tạo. 

Cửa số tạo mới sổ nhật ký, nhập tên sổ nhật ký, loại.

Tab Bút toán phát sinh, Thông tin kế toán bao gồm Tài khoản doanh thu mặc định, Mã viết tắt…

Tab Thiết lập nâng cao, thông tin truy cập kiểm soát như loại tài khoản được phép, tài khoản được phép. Ngoài ra còn có các tùy chọn khác nhau trong Trao đổi dữ liệu điện tử, Theo dõi thanh toán của khách hàng.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.