Open navigation

Ký nộp hồ sơ thuế điện tử xuất tập tin từ HTKK

Tổng quan

Bài viết này hướng dẫn cách ký nộp hồ sơ thuế điện tử xuất tập tin từ HTKK trong phần mầm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Nhập liệu hồ sơ khai thuế trên phần mềm HTKK, xuất tập tin XML lưu về máy tính

Bước 2: Mở phần mềm TaxOnline, nạp tập tin XML đã xuất từ HTKK để chuẩn bị ký nộp

 • Trên thanh trình đơn vào mục Kết xuất BC
 •  Chọn Nạp báo cáo HTKK

 • Chọn   để chỉ đường dẫn đến vị trí lưu tập tin XML trên máy tính (*);
 • Nhấn Thực hiện để phần mềm tổng hợp ra hồ sơ chuẩn bị ký nộp.

(*) Nhấn Insert để thêm dòng, F11 để xóa bớt dòng nạp tập tin XML.

Bước 3: Ký nộp hồ sơ

 • Chờ phần mềm tự động tổng hợp ra danh sách hồ sơ hoàn chỉnh
 • Nhấn đúp chuột vào biểu tượng loại hồ sơ để kiểm tra lại chi tiết số liệu đã nhập (*)
 • Đánh dấu chọn hồ sơ cần ký nộp

(*) Luôn luôn thực hiện thao tác này, để đảm bảo rằng số liệu kê khai của đơn vị đã chính xác, mẫu hồ sơ có đúng theo quy định hiện hành từ cơ quan chức năng hay chưa, trước khi ký nộp.

 • Kết nối thiết bị chữ ký số vào máy tính
 • Nhấn chọn Ký trực tiếp
 • Chọn để xác nhận hồ sơ cần ký nộp
 • Thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để ký nộp hồ sơ

Bước 4: Kiểm tra kết quả nộp hồ sơ

 • Vào mục Kết xuất BC > Lịch sử giao dịch

Bảng Lịch sử giao dịch

 • Tra cứu hồ sơ khai thuế: tùy chỉnh thời gian cần tra cứu hồ sơ đã nộp
 • Cột Tờ khai/bảng kê: nhấn đúp chuột vào tên hồ sơ để xem lại nội dung chi tiết
 • Cột Kết quả giao dịch, Mô tả giao dịch: thể hiện thông tin tổng quan tình trạng hồ sơ đã nộp
 • Cột Xem file kết quả từ T-VAN, Thông báo TCT: nhấn đúp chuột để mở xem bảng thông tin chi tiết và nội dung kết quả phản hồi từ cơ quan thuế


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.