Open navigation

Báo cáo công nợ - Báo cáo công nợ của Nhà cung cấp và báo cáo thanh toán quá hạn

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng Báo cáo công nợ của nhà cung cấp và báo cáo thanh toán quá hạn trong hệ thống quản lý 2ez.

Chức năng này hỗ trợ xem báo cáo về công nợ, những thanh toán quá hạn đồng thời thiết lập gửi báo cáo về công nợ này qua email cho nhà cung cấp.


Hướng dẫn thực hiện

 1. Trên giao diện chọn vào mục Liên hệ chọn mở Liên hệ.
 2. Chọn vào công ty cần xem báo cáo công nợ

I. Công nợ đến hạn

 1. Nhấn chọn Báo cáo công nợ của nhà cung cấpTại đây sẽ thể hiện thông tin công ty và công nợ của nhà cung cấp.
 2. Hệ thống sẽ tổng hợp ra Số dư đến hạnTổng số tiền quá hạn.
 3. Bấm vào In các khoản thanh toán đến hạn để in báo cáo công nợ đến hạn.
 4. Bấm vào Gửi khoản thanh toán đến hạn để gửi email cho nhà cung cấp.

II. Công nợ quá hạn

 1. Nhấn chọn Báo cáo công nợ của nhà cung cấpTại đây sẽ thể hiện thông tin công ty và công nợ của nhà cung cấp.
 2. Hệ thống sẽ tổng hợp ra Số dư đến hạnTổng số tiền quá hạn.
 3. Bấm vào In các khoản thanh toán quá hạn để in báo cáo công nợ quá hạn.
 4. Bấm vào Gửi thanh toán quá hạn để gửi email cho nhà cung cấp.

III. Gửi báo cáo đến hạn và quá bạn riêng biệt

Trên giao diện chọn Kế toán > Cấu hình > Thiết lập, tại Gửi báo cáo đến hạn và quá hạn riêng biệt tuỳ chọn vào Hiển thị báo cáo quá hạn.

Lọc sao kê theo ngày:

Trên giao diện Báo cáo công nợ nhà cung cấp, bấm Sửa.

 1. Tại phần Báo cáo công nợ nhà cung cấp Lọc theo ngày chọn ngày cần lọc báo cáo.
 2. Tuỳ chọn Nhận báo cáo để lọc các báo cáo theo ngày đã chọn;

         Tuỳ chọn In báo cáo lọc để in các báo cáo theo ngày đã chọn.

Tự động gửi thư báo cáo công nợ nhà cung cấp

Trên giao diện chọn Kế toán > Cấu hình > Thiết lập, tại Báo cáo công nợ nhà cung cấp và các khoản thanh toán quá hạn, tuỳ chọn vào các ô để thiết lập gửi thư tự động thông báo công nợ.

Báo cáo công nợ trong cấu hình cổng thông tin

- Trên giao diện chọn Kế toán > Cấu hình > Thiết lập, tại Cấu hình cổng thông tin báo cáo, tích chọn vào Cổng thông tin báo cáo công nợ nhà cung cấp.

- Trên giao diện chọn vào nhà cung cấp cần cấp quyền, chọn Tác vụ, chọn vào Grant portal access.


Bài viết khác

Báo cáo công nợ khách hàng và báo cáo thanh toán quá hạn

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.