Open navigation

Ghi chú POS

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về ghi chú POS trên hệ thống 2ez.

Tính năng này cho phép bạn thêm ghi chú hoặc nhận xét tùy chỉnh vào đơn đặt hàng trong POS, cung cấp thông tin hoặc hướng dẫn chi tiết hơn cho nhóm bán hàng.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Điểm bán hàng > Cấu hình > Điểm bán hàng.

Trong cài đặt điểm bán hàng, kích hoạt Bật ghi chú POS

Sau khi bật tính năng đó, người dùng có thể thấy các nút đó trong màn hình POS. Một cho ghi chú toàn cầu và một cho ghi chú dòng.

Sau khi nhấp vào biểu tượng cây bút, một trình hướng dẫn sẽ bật ra, tại đây có thể thêm ghi chú dòng của mình và cũng có thể lưu ghi chú này để tham khảo sau này.

Dòng ghi chú được thêm vào dòng.

Nhấp vào Ghi chú toàn cầu và thêm ghi chú toàn cầu tại đây.

Trong màn hình Thanh toán, cũng có thể thêm ghi chú toàn cầu.

Trong biên lai, người dùng cũng có thể thấy ghi chú toàn cầu.

Nhấp vào nút Màn hình ghi chú, tại đây người dùng có thể thấy các ghi chú đã lưu.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.