Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.24

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 04 tháng 12 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Danh sách hóa đơn: Tối ưu lấy ngày ký từ Server (Đối với CKS Token). Thêm hiển thị tình trạng Hóa đơn đã bị thay thế khi in hóa đơn (Đối với hóa đơn đã hủy, bị thay thế, bị điều chỉnh). Bỏ gửi email sau khi ký xong hóa đơn.

2. Lập hóa đơn từ CSDL trung gian: Thêm cấu hình tùy chọn mở rộng. Tối ưu MST chi nhánh người mua hàng.

3. Lập hóa đơn từ Excel tùy chọn: Thêm cấu hình thông tin Thuế suất. Thêm tùy chọn “Bỏ qua lỗi”.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.24.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.