Open navigation

Phát hành hóa đơn điện tử

Tổng quan

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách phát hành hóa đơn điện tử trong phần mềm iXHD.


Yêu cầu chung

Máy tính cài đặt phần mềm iXHD;

Có tài khoản TS24ID để đăng nhập vào phần mềm iXHD.

Có thiết bị chữ ký số để thực hiện đăng ký; máy tính đã cài đặt phần mềm quản lý, kết nối thông tin thiết bị chữ ký số.

Người lập, xuất hóa đơn điện tử (kế toán viên) nên tham khảo trước nội dung văn bản hướng dẫn từ cơ quan Thuế, cụ thể:

Luật số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 quản lý thuế;

Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hóa đơn, chứng từ;

Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Và một số văn bản có liên quan về hóa đơn.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở chức năng

Vị trí mở chức năng: TT Chung > Phát hành HDDT (CQT đã chấp nhận)

2. Thêm mới (tạo) mẫu hóa đơn điện tử:

Hình thức nhập liệu: nhập liệu trực tiếp trên giao diện phần mềm.

Sử dụng thiết bị chữ ký số để ký xác nhận phát hành hóa đơn sử dụng chính thức.

Bảng phát hành hóa đơn điện tử:

  1. Thêm mới mẫu hoa đơn điện tử
  2. Nhập thông tin hóa đơn điện tử ( loại mẫu, ký hiệu, số lượng sử dụng…); thông tin công ty mặc định thể hiện khi xuất hóa đơn
  3. Xem trước bản thể hiện nội dung chi tiết mẫu hóa đơn
  4. Sử dụng thiết bị chữ ký số để ký phát hành mẫu hóa đơn
  5. Danh sách tra cứu mẫu hóa đơn đã tạo

Nút chức năng hỗ trợ thao tác:

Thêm mới: tạo mới mẫu phát hành

Đồng bộ HS Google Drive: lưu thông tin Google Drive (cấu hình tính năng trình ký từ xa)

Xóa: xóa bỏ mẫu phát hành

Đóng (F12): đóng bảng nội dung đang hiển thị

Sửa: điều chỉnh thông tin mẫu hóa đơn

Chức năng ký: tùy chọn ký mẫu hóa đơn đã khởi tạo


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.