Open navigation

Phát hành hóa đơn điện tử

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách phát hành hóa đơn điện tử trong phần mềm iXHD.


Yêu cầu chung

Máy tính cài đặt phần mềm iXHD.

Có tài khoản TS24ID để đăng nhập vào phần mềm iXHD.

Người lập, xuất hóa đơn điện tử (kế toán viên) nên tham khảo trước nội dung văn bản hướng dẫn từ cơ quan Thuế, cụ thể:

. Luật số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 quản lý thuế.

. Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hóa đơn, chứng từ.

. Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Và một số văn bản có liên quan về hóa đơn.


Hướng dẫn thực hiện

Trên thanh trình đơn chọn vào mục TT Chung > Phát hành HDDT (CQT đã chấp nhận) / Thông báo phát hành biên lai (*)

(*) Tuỳ theo loại hoá đơn điện tử đơn vị sử dụng thì chọn mở bảng chức năng hỗ trợ thực hiện phù hợp

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện phần mềm

Thêm mới (tạo) mẫu hóa đơn điện tử

1. Tuỳ chọn Thêm mới

2. Nhập thông tin hóa đơn điện tử ( loại mẫu, ký hiệu, số lượng sử dụng…); thông tin công ty mặc định thể hiện khi xuất hóa đơn

3. Xem trước bản thể hiện nội dung chi tiết mẫu in cho hóa đơn điện tử

4. Tuỳ chọn Lưu lại (*)

(*) Mẫu hoá đơn đã khởi tạo, nút chức năng này sẽ thể hiện là nút Sửa; có thể tuỳ chọn để sửa lại mẫu in hoá đơn của đơn vị 

5. Danh sách tra cứu thông tin mẫu hoá đơn đã khởi tạo

6. Nhóm nút chức năng hỗ trợ xoá thông tin mẫu hoá đơn / đóng cửa sổ sử dụng


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.