Open navigation

Phát hành hóa đơn điện tử

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách phát hành hóa đơn điện tử trong phần mềm iXHD.


Hướng dẫn thực hiện

- Bước 1: Trên thanh trình đơn chọn vào mục Thông tin chung.

- Bước 2: Chọn Phát hành HDDT (CQT đã chấp nhận).

Thêm mới (tạo) mẫu hóa đơn điện tử

- Bước 1: Chọn Thêm mới.

- Bước 2: Nhập thông tin hóa đơn điện tử (loại mẫu, ký hiệu, số lượng sử dụng…); thông tin công ty mặc định thể hiện khi xuất hóa đơn.

- Bước 3: Xem mẫu hoá đơn: xem trước bản thể hiện nội dung chi tiết mẫu in cho hóa đơn điện tử.

- Bước 4: Chọn Lưu lại (*).

(*) Mẫu hoá đơn đã khởi tạo, nút chức năng này sẽ thể hiện là nút Sửa; có thể tuỳ chọn để sửa lại mẫu in hoá đơn của đơn vị 

- Bước 5: Kiểm tra danh sách tra cứu thông tin mẫu hoá đơn đã khởi tạo.

- Bước 6: Nút Xoá, Đóng (F12): nút chức năng hỗ trợ xoá thông tin mẫu hoá đơn hoặc đóng cửa sổ sử dụng.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.