Open navigation

Vô hiệu hóa nút chức năng tạo mới / xóa đơn hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về vô hiệu hóa các nút trên hệ thống 2ez.

Tính năng này cho phép bạn tắt một số nút nhất định trên giao diện POS, ngăn ngừa lỗi và cải thiện bảo mật.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Thiết lập > Người dùng > POS - Vô hiệu hóa đơn hàng mới/xóa (Nút cần vô hiệu hóa)

Xem hai trường vô hiệu hóa trong vị trí nút Đơn hàng mới và nút Xóa đơn hàng.

Người dùng đặt nút POS – Tắt Nút xóa

Xem trường vô hiệu hóa trong nút vị trí Xóa


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.