Open navigation

Thông tin kết nối tài khoản người dùng (Tài khoản liên kết)

Tổng quan

Nội dung bài viết hỗ trợ kết nối tài khoản người dùng với thông tin nhân viên trong hệ thống quản lý nhân sự HR24.

Tính năng này cần được thực hiện trong trường hợp nhân viên tại đơn vị là người được cấp tài khoản người dùng để truy xuất vào hệ thống quản lý nhân sự thực hiện thao tác quản lý, nhập dữ liệu, hoặc tra cứu thông tin cá nhân của mình có liên quan đến công tác nhân sự (thông tin cá nhân, thời gian chấm công, chi tiết bảng lương…).


Hướng dẫn thực hiện

 Vị trí tính năng: Nhân viên > Nhân viên > Thông tin nhân viên cần kết nối tài khoản


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.