Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.15

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 30 tháng 06 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Hóa đơn điện tử: Cập nhật hóa đơn theo NQ 43/2022/QH15 (Thuế suất 8%).

2. Lập hóa đơn từ MTT: Thêm cột hóa đơn mở rộng. Thêm chỉ tiêu Email, Địa chỉ người mua.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.15.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.