Open navigation

Thủ tục gia hạn theo hình thức chuyển khoản

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện thủ tục gia hạn dịch vụ phần mềm theo hình thức chuyển khoản cho TS24.


Trình tự thực hiện

  1. Tải giấy đăng ký và biểu phí dịch vụ (tại đây);
  2. Tham khảo biểu phí dịch vụ để tùy chọn đúng gói dịch vụ cần đăng ký;
  3. Điền thông tin giấy đăng ký sử dụng dịch vụ TS24, ký tên của người đại diện pháp luật và đóng dấu mộc của đơn vị;
  4. Quý khách thực hiện chuyển khoản phí dịch vụ cho TS24;
  5. Gửi mail đến địa chỉ service@ts24.com.vn bộ hồ sơ gia hạn đã ký (bản scan) & chứng từ thanh toán qua ngân hàng (ủy nhiệm chi, nội dung chuyển khoản…);
  6. TS24 kiểm tra thông tin thanh toán, gửi email xác nhận gia hạn dịch vụ cho quý khách;
  7. Kích hoạt gói dịch vụ trong phần mềm để tiếp tục sử dụng.

Thông tin chuyển khoản


 
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (SHINHAN BANK VIETNAM)
Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
Số tài khoản: 700 028 242468
Chi Nhánh: An Đông – Phòng giao dịch Quận 10
 Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB
Tên tài khoản : CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
Số tài khoản : 952 543 59
Chi Nhánh: Phòng giao dịch Nguyễn Lương Bằng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank
Tên tài khoản : CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
Số tài khoản : 033 100 039 9003
Chi Nhánh: Sài Gòn

 


Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK)
Tên tài khoản : CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
Số tài khoản : 060 297 224 444
Chi Nhánh: Phòng giao dịch Xóm Củi


Nội dung ghi trên phiếu chuyển khoản / phiếu nộp tiền:
. <Mã đơn hàng>
Ví dụ: chuyển khoản thanh toán cho TS24 từ ngân hàng Shinhan
Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
Số tiền: 1,320,000
Nội dung: SO0168
Ngân hàng: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (SHINHAN BANK VIETNAM)
Số tài khoản: 700028242468


Thông tin hỗ trợ thực hiện

  • 20 ~ 30 phút (tính từ thời điểm nhận đầy đủ bộ hồ sơ & phí dịch vụ);
  • Thông tin hóa đơn điện tử sẽ được gửi đến Email khách hàng trong 1 đến 2 ngày làm việc.

Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.