Open navigation

Đăng ký tài khoản

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện đăng ký tài khoản trong chức năng Quản lý tờ khai thu phí, phần mềm iHaiQuan.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở tính năng: Nghiệp vụ khác > Đăng ký tài khoản.

Bảng Đăng ký tài khoản


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.