Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.14

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 21 tháng 06 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Hóa đơn điện tử: Tối ưu hiển thị chi tiết dòng hàng.

2. Lập hóa đơn từ MTT: Thêm chức năng đồng bộ hóa đơn lên web tra cứu. Tối ưu ký từng hóa đơn.

3. Danh sách hóa đơn: Tối ưu hiển thị danh sách hóa đơn.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.14

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.