Open navigation

Danh mục loại sản phẩm

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng danh mục loại sản phẩm trong phần mềm iHaiQuan.


Hướng dẫn thực hiện

1. Trên thanh tiêu đề chọn vào QL danh mục 

2. Nhấn chọn Danh mục loại sản phẩm


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.