Open navigation

Nạp sản phẩm vào gian hàng thương mại điện tử

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện nạp (import) sản phẩm vào gian hàng thương mại điện tử từ danh sách sao chép trong hệ thống BigSeller.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

1. Nạp sản phẩm đơn lẻ vào gian hàng thương mại điện tử:

Truy cập hệ thống BigSeller;

Vào mục Sản phẩm > Danh sách sao chép;

Nhấn chọn biểu tượng nạp sản phẩm tại cột Thao tác;

Tùy chọn hệ thống thương mại điện tử, gian hàng;

Nhấn chọn Import để thực hiện nạp sản phẩm.

 

 

2. Nạp nhiều sản phẩm vào gian hàng thương mại điện tử:

Truy cập hệ thống BigSeller;

Vào mục Sản phẩm > Danh sách sao chép;

Tùy chọn sản phẩm cần nạp và nhấn chọn Import to Stores;

Tùy chọn hệ thống thương mại điện tử, gian hàng;

Nhấn chọn Import để thực hiện nạp sản phẩm.

 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.