Open navigation

Tờ khai Vận tải nước ngoài (01/VTNN)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai vận tải nước ngoài (01/VTNN) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Kê khai > Thuế nhà thầu > Tờ khai theo thông tư cũ > Vận tải nước ngoài > Chọn kỳ kê khai > Đồng ý.

2. Nhập liệu (*):

Cột bên trái nhấn vào Thêm (F1) để tạo ra lần nhập liệu;

Kiểm tra lại nội dung nhập liệu, nhấn chọn Ghi (F5) để lưu lại thông tin đã nhập.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.