Open navigation

Tờ khai Vận tải nước ngoài (01/VTNN)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai vận tải nước ngoài (01/VTNN) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

  • Trên thanh trình đơn vào mục Kê khai 
  • Chọn Thuế nhà thầu
  • Chọn Tờ khai theo thông tư cũ 
  • Chọn Vận tải nước ngoài >
  • Xuất hiện bảng Chọn kỳ tính thuế, tùy chọn kỳ tính thuế và nhấn chọn Đồng ý

2. Nhập liệu (*):

Nhấn chọn Thêm (F1) để tạo ra lần nhập liệu;

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Kiểm tra lại nội dung nhập liệu, nhấn chọn Ghi (F5) để lưu lại thông tin đã nhập.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.