Open navigation

Tùy chỉnh thông tin Region

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách tùy chỉnh thông tin vùng miền, phân cách số học & hiển thị ngày tháng trên máy tính sử dụng hệ điều hành Windows.

Việc kiểm tra này nhằm đảm bảo cấu hình máy tính đáp ứng theo yêu cầu để có thể sử dụng phần mềm do TS24 cung cấp.


Trình tự thực hiện

Bước 1: mở cửa sổ thao tác

Mở Control Panel > tùy chỉnh hiển thị theo dạng biểu tượng lớn / nhỏ > chọn mở Region.


Bước 2: thiết lập vùng miền

Cửa sổ Region > bảng Formats > thông tin Format chọn vùng mặc định là English (United States)


Bước 3: thiết lập phân cách số học

Cũng trong cửa sổ Region, nhấn chọn Additional settings… để mở cửa sổ Customize Format

Bảng Numbers thiết lập đúng theo qui tắc sau:

Decimal symbol: . (dấu chấm)

Digit grouping symbol: , (dấu phẩy)

Negative sign symbol: - (dấu trừ)


Bước 4: thiết lập hiển thị ngày tháng

Cũng trong cửa sổ Customize Format, chuyển sang bảng Date, thiết lập Short date theo qui tắc dd/mm/yyyy.


Nhấn chọn OK để lưu lại thông tin thiết lập trong các cửa sổ thực hiện.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.