Open navigation

Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB) (TT80/2021) áp dụng năm tính thuế từ 2022

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB) (TT80/2021) áp dụng năm tính thuế từ 2022 trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn vào mục Thủ tục khác

2. Chọn Khai báo thuế thu phí, lệ phí

3. Chọn Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB) (TT80/2021)

4. Xuất hiện Bảng Chọn kỳ tính thuế: tùy chọn năm tính thuế, nhấn chọn Đồng ý.

Bảng nhập liệu Tờ khai lệ phí môn bài

1. Chọn nút Thêm lần để hiện giao diện Tờ khai lệ phí môn bài

2. Tại mục CQT cấp cục và CQT quản lý: tùy chọn cơ quan thuế cần nộp tờ khai đến

3. Tùy chọn vào ô vuông để chọn theo thực tế của đơn vị là Khai cho địa điểm kinh doanh mới thành lập trong năm hay Khai lệ phí môn bài nửa năm.

4. Thực hiện nhập liệu vào tờ khai theo 1 trong 2 cách:

  • Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;
  • Nhóm nút File mẫu / Nạp dữ liệu hỗ trợ tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm *

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

5. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

Kết xuất BC (F9): kết xuất ra báo cáo dựa trên các dữ liệu đã được nhập vào phần mềm.

Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu

Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu

Ghi (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai

Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai

Video hướng dẫn Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB) (TT80/2021)

https://web.ts24.com.vn/slides/slide/ke-khai-thue-mon-bai-29?fullscreen=1#


Bài viết khác

 

 

-------------------------------------o0o-------------------------------------

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.