Open navigation

KySo cập nhật 15.0.16

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 30 tháng 05 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Xem XML Thuế: Đồng bộ xem tờ khai Thuế.

2. Xem XML BHXH: Đồng bộ xem tờ khai BHXH.

3. Ký và nộp hồ sơ Thuế: Đồng bộ chức năng với các ứng dụng trong bộ TS24pro.

4. Ký và nộp hồ sơ BHXH: Đồng bộ chức năng với các ứng dụng trong bộ TS24pro.

5. Cấu hình ký số: Tối ưu cấu hình ký PDF.

6. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.16. Thêm kiểm tra cài đặt “Visual Studio 2013 (VC++ 12.0)”.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.