Open navigation

Báo cáo phân tích mua hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện báo cáo phân tích mua hàng trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

1. Sổ chi tiết mua hàng

Vị trí mở chức năng

 • Trên thanh trình đơn vào mục Báo cáo
 • Chọn Báo cáo mua hàng
 • Chọn Sổ chi tiết mua hàng

Tại giao diện Sổ chi tiết mua hàng, mục Tiêu chí báo cáo

 • Chọn tiêu chí báo cáo theo thời gian Từ ngày, Đến ngày hoặc Kỳ kế toán
 • Chọn Kho hàng, Hàng hóa – vật tư
 • Chọn Tìm (Ctrl + R) để lọc dữ liệu.
 • Nhấn nút In (Ctrl + P) để xem và in Sổ chi tiết mua hàng ra giấy hoặc xuất file PDF.
 • Nhấn nút Xuất Excel (Ctrl + E) để xuất báo cáo ra file Excel.
 • Nhấn nút Thoát (F12) để đóng giao diện.

2. Sổ nhật ký mua hàng

Vị trí mở chức năng

 • Trên thanh trình đơn vào mục Báo cáo
 • Chọn Báo cáo mua hàng
 • Chọn Sổ nhật ký mua hàng

Tại giao diện Nhật ký mua hàng, mục Tiêu chí báo cáo

 • Chọn tiêu chí báo cáo theo thời gian Từ ngày, Đến ngày hoặc Kỳ kế toán
 • Nhấn Tìm (Ctrl +R) để lọc dữ liệu

Người dùng sẽ xem được số tiền còn nợ tại cột Phải trả người bán (Ghi có).

 • Nhấn nút In (Ctrl + P) để xem và in báo cáo.
 • Nhấn nút Xuất Excel (Ctrl + E) để xuất báo cáo ra file Excel.
 • Nhấn nút Thoát (F12) để đóng giao diện.

3. Sổ nhật ký chi tiền

Vị trí mở chức năng

 • Trên thanh trình đơn vào mục Báo cáo
 • Chọn Báo cáo mua hàng
 • Chọn Sổ nhật ký chi tiền

Tại giao diện Sổ nhật ký chi tiết, mục Tiêu chí báo cáo

 • Chọn báo cáo theo Ngày chứng từ hoặc Ngày ghi sổ, sau đó chọn Từ ngày, Đến ngày hoặc theo Kỳ kế toán
 • Nhấn Tìm (Ctrl +R) để lọc dữ liệu

Dữ liệu hiển thị với các thông tin Ngày tháng ghi sổ, Số, ngày tháng chứng từ và các tài khoản ghi nợ, ghi có.

 • Nhấn nút In (Ctrl + P) để xem và in báo cáo
 • Nhấn nút Xuất Excel (Ctrl + E) để xuất báo cáo ra file Excel
 • Nhấn nút Thoát (F12) để đóng giao diện


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.