Open navigation

ezBooks cập nhật 15.0.7

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 30 tháng 05 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Chứng từ: Tối ưu các chức năng trong Đơn mua hàng, Đơn đặt hàng. Tối ưu chức năng xóa Hóa đơn bán ra, Ủy nhiệm chi.

2. Báo cáo: Tối ưu chức năng In, Xuất PDF. Tối ưu hiển thị chi tiết Công nợ phải thu, phải trả trong báo cáo Bán hàng, Mua hàng.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.7.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.