Open navigation

Konect24 cập nhật 15.0.13

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 14 tháng 06 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. API iXHD: Cập nhật phiên bản v4.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.