Open navigation

Xuất khẩu tại chỗ (loại hình KD)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu tờ khai xuất khẩu tại chỗ trong phần mềm iHaiQuan.


Hướng dẫn thực hiện:

1. Trên thanh tiêu đề chọn Tờ khai XNK

2. Nhấn chọn Đăng ký tờ khai xuất khẩu

- Hình thức nhập liệu: nhập dữ liệu trực tiếp vào phần mềm.

- Nhập liệu thông tin tờ khai xuất khẩu ở tab Thông tin chung.

- Doanh nghiệp tiến hành nhập vào dữ liệu về loại hình khai báo, mã hải quan khai báo…, lưu ý các chỉ tiêu có dấu (*) là bắt buộc nhập, các ô màu xám là chỉ tiêu thông tin do hệ thống tự động trả về hoặc chương trình tự tính, doanh nghiệp không cần nhập vào những chỉ tiêu này.

- Giao diện nhập liệu là một mẫu nhập dài gồm nhiều chỉ tiêu kê khai, người dùng thực hiện nhập liệu tuần tự từ trên xuống dưới, theo những phần thông tin được chia nhỏ như sau:

- Thực hiện chọn Hải Quan đăng ký tờ khai nhập khẩu, và Mã loại hình chọn B11 - Xuất kinh doanh, Xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư.

- Mục Mã PTVC chọn 0 – Khác


Phần thông tin Đơn vị xuất nhập khẩu:

 1. Người xuất: là thông tin đơn vị đang khai tờ khai xuất khẩu, thông tin này sẽ được chương trình lấy tự động ở phần khai báo thông tin đơn vị
 2. Người nhập: Doanh nghiệp nhập thông tin công ty đối tác. Khi nhập thông tin đối tác cần lưu ý nhập vào dạng chữ in HOA không dấu. Ví dụ: TEN CONG TY ABC

Lưu ý: phần Địa chỉ nhập thông tin lần lượt theo thứ tự: (1) số nhà, (2) đường, (3) quận huyện, (4) tên nước


Phần Vận đơn:

- Nhập vào các thông tin về vận chuyển hàng hóa như phương tiện vận chuyển, cảng địa điểm dỡ / xếp hàng.

- Số vận đơn: nhập số vận đơn (nếu có)

- Số lượng kiệnLoại kiện: chọn loại kiện và nhập số lượng.

- Tổng trọng lượng hàng (Gross)Đơn vị tính gross: Nhập vào tổng trọng lượng hàng gross và chọn đơn vị tính trọng lượng gross

- Địa điểm lưu kho: chọn mã địa điểm lưu kho dự kiến cho hàng hóa chờ thông quan, mã địa điểm lưu kho có thể là địa điểm chịu sự giám sát của hải quan, các kho hàng, các công ty dịch vụ kho bãi hoặc kho công ty đã được đăng ký vào hệ thống.

- Phương tiện vận chuyển: Nhập vào phương tiện vận chuyển tùy theo phương thức vận chuyển bạn đã chọn ở trên. Chú ý: viết hoa không dấu. Ví dụ ở đây đi bằng xe tải thì nhập XE TAI.

- Địa điểm nhận hàng cuối cùng: chọn cảng địa điểm nhận hàng cuối cùng. 

- Địa điểm xếp hàng: chọn địa điểm xếp hàng


Phần Chứng từ kèm theo:

- Giấy phép xuất khẩu: chọn mã giấy phép và nhập số giấy phép xuất khẩu (nếu có)


Phần Hóa đơn: nhập các thông tin hóa đơn như số hóa đơn, Phân loại hình thức hóa đơn, Ngày phát hành, Phương thức thanh toán, Điều kiện giao hàng, và Tổng trị giá hóa đơn


Phần Tiền thuế:

- Người nộp thuế:  chọn 1 – Người xuất khẩu (nhập khẩu)

- Mã xác định thời hạn nộp thuế:  Chọn D – Trường hợp nộp thuế ngay

- Số đính kèm khai báo điện tử: Chọn mã và nhập số đính kèm khai báo điện tử


Phần Địa điểm đích vận chuyển bảo thuế:

- Ngày khởi hành vận chuyển: Chọn ngày khởi hành vận chuyển

- Địa điểm đích vận chuyển: Chọn địa điểm đích vận chuyển và ngày khởi hành vận chuyển


Phần Thông tin khác:


Phần ghi chú

- Nhập số hợp đồng, ngày hợp đồng và các thông tin khác nếu có

- Số quản lý nội bộ doanh nghiệp: Nhập #&XKTC

- Nhập liệu thông tin tờ khai xuất khẩu ở tab Chi tiết dòng hàng.

 1. Chọn tab Chi tiết dòng hàng.
 2. Nhập Mã hàng (nên nhập số thứ tự dành cho loại hình Kinh doanh)
 3. Nhập Tên hàng (mô tả chi tiết).
 4. Nhập Mã HS.
 5. Nhập Số lượng.
 6. Nhập Đơn vị tính.
 7. Nhập Đơn giá hóa đơn.
 8. Nhập Mã tiền đơn giá.
 9. Nhấn Lưu để lưu tờ khai xuất khẩu vừa nhập xong.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.