Open navigation

Hồ sơ giấy - [207] Giải quyết chế độ tử tuất

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn lập hồ sơ Giải quyết chế độ tử tuất trên phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

- Trên thanh công cụ chọn Hồ sơ giấy, chọn Chi chế độ, chọn Khác, chọn hồ sơ [207] Gải quyết chế độ tuất, Xét hưởng định suất tuất hàng tháng do tỉnh khác chuyển đến.

- Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ kê khai cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, người dùng nhập thông tin tên người nộp. Tùy nghiệp vụ thực tế người dùng chọn loại giấy tờ, biểu mẫu phù hợp. Ứng dụng sẽ hiển thị tờ khai tương ứng với biểu mẫu được chọn.

- Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách:

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

- Đối với tờ khai 09_HSB nhập đầy đủ thông tin người khai và thông tin người chết, tại cột Danh sách nhân thân của người chết nhấp chọn vào biểu tượng bên dưới để hiển thị bảng thông tin chi người nhân thân của người chết.

- Đối với tờ khai 16_HSB hỗ trợ lập Biên bản họp của các thân nhân. Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào ứng dụng.

- Sau khi hoàn tất nhập liệu, bấm Ghi (F5), nếu dữ liệu thành công và không có lỗi báo đỏ phát sinh, phần mềm sẽ hỗ trợ người dùng kết xuất ngay trong giao diện nhập liệu bằng cách hiển thị hộp thoại Bạn có muốn kết xuất báo cáo không? > Nhấn chọn . 

- Kết xuất ra báo cáo, in file excel ra giấy và thực hiện chức năng gửi bưu điện cho CQ BHXH.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.