Open navigation

Cài đặt chương trình quản lý thiết bị chữ ký số

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách cài đặt chương trình quản lý thiết bị chữ ký số SAFE-CA trên máy tính sử dụng hệ điều hành Windows.


Hướng dẫn thực hiện

Kết nối thiết bị chữ ký số vào máy tính để hệ điều hành nhận biết thiết bị ngoại vi;

Mở cửa sổ My Computer, truy cập ổ dĩa CD Drive SAFE-CA;

Chạy tập tin cài đặt (installer).


Xuất hiện cửa sổ cài đặt phần mềm, thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành việc cài đặt chương trình vào máy tính.

Sau khi kết thúc việc cài đặt, mỗi khi kết nối thiết bị chữ ký số vào máy tính, thanh chức năng tại góc phải bên dưới màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng nhà cung cấp dịch vụ SAFE-CA.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.