Open navigation

Đơn bán hàng từ POS

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về đơn bán hàng từ POS trên hệ thống 2ez.

Tính năng này cho phép bạn tạo đơn bán hàng trực tiếp từ POS, giúp quản lý đơn đặt hàng của khách hàng dễ dàng hơn và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Điếm bán hàng > Cấu hình > Điểm bán hàng

Tại Tạo đơn bán hàng, chọn Kích hoạt đơn bán hàng. Khi bật tính năng đó, hai tùy chọn sẽ xuất hiện là Bảng báo giáĐơn bán hàng. Chọn theo yêu cầu của bạn.

Thực hiện tạo một đơn bán hàng trong POS và nhấp vào Create Sale Order (Tạo đơn bán hàng).

Sau khi nhấp vào nút Tạo đơn bán hàng, một cửa sổ sẽ xuất hiện. Nhấp vào OK.

Sau đó, nó sẽ tạo Báo giá trong bán hàng.

Để tạo đơn bán hàng, chọn Đơn bán hàng.

Bây giờ hãy đặt hàng trong POS và nhấp vào nút Tạo đơn bán hàng.

Một cửa sổ sẽ xuất hiện. Nhấp vào OK..

Sau đó, nó sẽ tạo đơn hàng trong bán hàng.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.