Open navigation

Phiếu xuất kho điện tử

Tổng quan

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách lập phiếu xuất kho điện tử trong phần mềm iXHD.


Yêu cầu chung

Máy tính sử dụng hệ điều hành Windows;

Cài đặt phần mềm iXHD;

Có tài khoản TS24pro để đăng nhập vào phần mềm iXHD.

Có thiết bị chữ ký số để thực hiện ký hóa đơn điện tử; máy tính đã cài đặt phần mềm quản lý, kết nối thông tin thiết bị chữ ký số.

Người lập, xuất hóa đơn điện tử (kế toán viên) nên tham khảo trước nội dung văn bản hướng dẫn từ Cơ quan Thuế, cụ thể:

Luật số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 quản lý thuế;

Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hóa đơn, chứng từ;

Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Và một số văn bản có liên quan về hóa đơn.


Hướng dẫn thực hiện

I. Lập phiếu xuất kho điện đử

 1. Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Hóa đơn điện tử
 2. Tùy chọn loại Phiếu xuất kho điện tử.

Hóa đơn điển tử > PXK kiêm VCNB: phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Hóa đơn điển tử > PXK hàng GBDL: phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

(Tùy theo mẫu đã đăng ký, người dùng mở bảng chức năng tương ứng để sử dụng

Lập phiếu xuất kho điện tử: Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm.

Lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ:

 1. Tùy chọn thông tin mẫu hóa đơn cần lập
 2. Nhập liệu thông tin xuất kho
 3. Nhập liệu thông tin người nhận hàng
 4. Nhập liệu hàng hóa xuất bán
 5. Xem trước, Ký..., Lưu, Xem/In, Đóng: nút chức năng hỗ trợ lưu nội dung đã nhập, ký số giao dịch điện tử

- Lập phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý:

 1. Tùy chọn thông tin mẫu hóa đơn cần lập
 2. Nhập liệu thông tin xuất kho
 3. Nhập liệu thông tin người nhận hàng
 4. Nhập liệu hàng hóa xuất bán
 5. Xem trước, Ký..., Lưu, Xem/In, Đóng: nút chức năng hỗ trợ lưu nội dung đã nhập, ký số giao dịch điện tử.

II. Tra cứu phiếu xuất kho điện tử đã khởi tạo

 1. Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Hóa đơn điện tử.
 2. Bấm chọn Danh sách hóa đơn CQT.

Bảng hỗ trợ tra cứu:

 1. Tùy chọn thông tin mẫu hóa đơn cần tra cứu
 2. Tìm kiếm: Chức năng hỗ trợ tùy chọn thời gian tra cứu
 3. Danh sách hóa đơn tra cứu
 4. Chi tiết thông tin hàng hóa của hóa đơn đang chọn
 5. Gửi email:Tùy chọn gửi email thông tin hóa đơn cho người mua hàng
 6. Ký..., Gửi CQT, Gửi email: nút chức năng hỗ trợ ký số giao dịch điện tử
 7. Đồng bộ HS Google Drive: Nút chức năng kiểm tra đồng bộ hóa đơn lưu từ Google Drive.

Video hướng dẫn lập "Phiếu xuất kho điện tử" (https://web.ts24.com.vn/slides/slide/phieu-xuat-kho-ien-tu-153?fullscreen=1#).


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.