Open navigation

Thay đổi thông tin xe / tài xế / nhân viên hỗ trợ đưa đón

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng thay đổi xe / tài xế / nhân viên hỗ trợ đưa đón trong hệ thống Bus2School.


Hướng dẫn thực hiện

1. Tại giao diện trình đơn chính, chọn chức năng Bus2School

2. Chọn mở Điểm đón > Đổi xe / Tài xế

3. Tuỳ chọn thông tin nhà xe

4. Tuỳ chọn thông tin  xe

5. Tuỳ chọn ngày cần thay đổi

6. Nhấn chọn TÌM để tải dữ liệu

7. Chờ dữ liệu được tải lên, nhấn CHI TIẾT để xem các điểm đón của chuyến xe

8. Để thay đổi thông tin:

. Tài xế: nhấn ĐỔI TÀI XẾ

. Xe: nhấn ĐỔI XE

. Nhân viên hỗ trợ đưa đón: nhấn ĐỔI TIẾP VIÊN

9. Nhấn chọn LƯU để hoàn tấtCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.