Open navigation

Tạo lại mật khẩu đăng nhập TS24 ID

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu đăng nhập tài khoản TS24 ID để sử dụng.


Hướng dẫn thực hiện

1. Trên giao diện TS24 ID, bấm chuột vào Quên tên đăng nhập hoặc mật khẩu.

2. Nhập Tên đăng nhập/ Email, tích chọn vào ô vuông Tôi không phải người máy, bấm Gửi.

3. Cửa sổ hiện ra thông báo kiểm tra email đăng nhập để lấy mã xác nhận, bấm Tiếp tục.

4. Nhập Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu mới, Mã xác nhận lấy từ mail, tích chọn vào ô vuông Tôi không phải người máy, bấm Thay đổi

***Lưu ý: Mật khẩu khi tạo phải gồm chữ Hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Vd: Ts24@123.

Sau đó đăng nhập lại theo mật khẩu mới đổi và sử dụng.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.