Open navigation

Hưởng trợ cấp thai sản

iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Chi chế độĐể lập hồ sơ chi chế độ, trường hợp nghiệp vụ hưởng trợ cấp thai sản cho người lao động, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề chọn mục “Hồ sơ điện tử” (1) > “Chi chế độ” (2) > “[630] Xét duyệt chế độ ốm đau, Thai sản và Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe” (3) > tạo mới lần nhập liệu (4).Xuất hiện bảng thông tin nhập liệu bên dưới, phần “Tên thủ tục” đánh dấu chọn "Xét duyệt chế độ thai sản" (1), sau đó nhập thông tin “Đợt xét duyệt”(2) và chọn sheet “M01B-HSB” để nhập biểu mẫu tờ khai.Lưu ý: Đối với CQ BHXH Hà Nội, nút “Có gửi kèm hồ sơ giấy” trên form “Thông tin chung” sẽ mặc định được chọn.

Thực hiện nhập nội dung vào biểu mẫu tờ khai theo yêu cầu nghiệp vụ, mẫu “M01B-HSB” là mẫu nhập liệu chung cho 3 nghiệp vụ xét duyệt chế độ ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe, người dùng lưu ý chỉ nhập nội dung vào những cột thông tin cần thiết và tương ứng với nghiệp vụ đang khai báo cho người lao động.


Người dùng có thể thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách sau:

    Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trong ứng dụng, nhập và tùy chọn những thông tin theo hướng dẫn trong biểu mẫuLưu ý:

Chọn đúng mã nhóm hưởng

Trường hợp nếu có nhiều chứng từ thì phân cách số serial bằng dấu chấm phẩy.Trường hợp cần điều chỉnh thông tin thì bấm chọn vào “Điều chỉnh” và nhập thông tin cần thay đổi

    Cách 2: Tạo file mẫu trong ứng dụng, nhập thông tin vào file mẫu này, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng iBHXH™.(1): Nhấn chọn “File mẫu” để tạo file lưu về máy tính.

(2): Tuỳ chọn vị trí để lưu file trên máy tính người dùng.

(3): Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định.

(4): Nhấn chọn “Save” để hoàn tất.


Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.


Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể sao chép (Copy) nội dung vào file mẫu, tương ứng theo từng cột thông tin trong file mẫu, khi sao chép (Copy) và dán dữ liệu (Paste) thì thực hiện sao chép chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu (Paste Special > Value).

Thực hiện nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng đóng file mẫu lại, vào ứng dụng để nạp dữ liệu.Sau khi thực hiện nhập liệu xong, nhấn chọn “Ghi (F5)” để thực hiện lưu lại thông tin đã nhập liệu và kết xuất tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh.Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin. 


Kết xuất báo cáo:

       Trường hợp 1: Thông thường, sau khi hoàn tất quá trình “Ghi/Lưu (F5)” (1) dữ liệu thành công và không có lỗi báo đỏ phát sinh, phần mềm sẽ hỗ trợ người dùng kết xuất ngay trong giao diện nhập liệu bằng cách hiển thị hộp thoại “Bạn có muốn kết xuất báo cáo không?” > Nhấn chọn “Có” (2) hoàn thành.


     Trường hợp 2: Kết xuất báo cáo thủ công, trên thanh tiêu đề người dùng nhấn chọn “Kết xuất BC” (1) > “Kết xuất” (2) > Tùy chọn loại hồ sơ cần kết xuất (3) > “Chấp nhận” (4)Tại giao diện “Danh sách tờ khai BHXH” , người dùng tùy chọn tháng/quý để kết xuất hồ sơ > Nhấn chọn thực hiện (1)

Để xem lại đầy đủ hồ sơ bảo hiểm mà đơn vị khai báo, nhấp đúp vào biểu tượng XML (2)

Đánh dấu vào hồ sơ cần nộp (3) > “Ký và nộp hồ sơ” (4) > Chọn CKS (USB Token) (5) > “Ký” (6)Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) > “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn từ ngày đến ngày đã nộp hồ sơ (3) > “Thực hiện” (4).

Tra cứu kết quả trả về (5). Để theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của BHXH, nhấn chọn vào từng biểu tượng quyển sách phía dưới hồ sơ (6)
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.