Open navigation

Mua hàng trong nước không qua kho

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ mua hàng trong nước không qua kho trong phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Nợ TK 621, 623, 627, 641...               Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133                                          Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

    Có TK 111, 112, 331...            Tổng giá thanh toán         

II. Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng không qua kho, thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Căn cứ vào báo giá, đơn hàng đã được phê duyệt, nhân viên mua hàng yêu cầu các nhà cung cấp gửi báo giá.

Căn cứ vào các báo giá, nhân viên mua hàng chọn nhà cung cấp.

Kế toán thẩm định nhà cung cấp, sau đó trình Giám đốc phê duyệt

Nhân viên mua hàng lập và yêu cầu mua hàng tới nhà cung cấp được lựa chọn.

Căn cứ vào yêu cầu, nhà cung cấp thực hiện giao hàng.

Kế toán mua hàng hạch toán thuế và kê khai hóa đơn đầu vào

Trường hợp nhân viên mua hàng thanh toán ngay (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) cho nhà cung cấp sau khi nhận được hàng, khi về đến doanh nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục để thanh toán với Kế toán.

Trường hợp còn nợ nhà cung cấp, sau khi nhận được chứng từ của nhân viên mua hàng, kế toán mua hàng hạch toán công nợ với nhà cung cấp.

III. Các bước thực hiện:

Lập phiếu nhập kho

- Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu vào

- Bước 3: Tại bảng Quản lý mua vào, Hóa đơn mua vào, chọn Tạo mới, nhập thông tin hóa đơn mua vào (mẫu số, kí hiệu, nhà cung cấp, mã số thuế, hình thức thanh toán,...) > nhập thông tin hàng hóa (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá,...) & Lưu.

Lưu ý: Người dùng có thể lập hóa đơn mua vào bằng cách chọn chứng từ liên kết từ Phiếu nhập đã được lập và ngược lại.

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng > Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, Xóa, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng hoặc chuyển đến các chứng từ liên kết: Phiếu nhập, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi.


Bài viết liên quan

Thông tin đơn vị ezBooks

Danh mục Kho

Danh mục Hàng hóa

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.