Open navigation

Khởi tạo tài khoản TS24 ID

Tổng quan

TS24 ID là tài khoản sử dụng để đăng nhập vào phần mềm do TS24 cung cấp (TaxOnline, iBHXH, iHaiQuan, iXHD…).

Nội dung bài viết hướng dẫn cách khởi tạo tài khoản TS24 ID để sử dụng.


Trình tự thực hiện

Bước 1: Tạo mới tài khoản TS24 ID theo 1 trong 2 cách sau:

  • Từ website của TS24: truy cập https:// ts24.com.vn > Đăng nhập > Log in with TS24 pro > Join with TS24 pro.

 

Hoặc

  • Từ phần mềm dịch vụ của TS24 (TaxOnline, iBHXH, iHaiQuan, iXHD…): cài đặt, khởi động phần mềm trên máy tính, tại giao diện đăng nhập nhấn chọn Tạo TS24 ID của bạn hoặc Đăng nhập với tài khoản Google (*).

(*) Đăng nhập với tài khoản Google:tài khoản TS24 ID sẽ chính là tài khoản Google của người dùng; chọn đăng nhập theo cách này thì không cần thực hiện tiếp các bước hướng dẫn tiếp theo để tạo tài khoản TS24 ID.

Bước 2: Nhập thông tin bảng Đăng ký tài khoản TS24 ID

Nhập bảng thông tin đăng ký tài khoản; nội dung có dấu * là bắt buộc nhập;

Nhấn chọn nút Tạo tài khoản để xác nhận thông tin đăng ký.

Bước 3: Kiểm tra Email để xác nhận đăng ký

Bước 4: Bắt đầu sử dụng


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.