Open navigation

iBHXH | Bảo hiểm xã hội điện tử

Quý khách có thể tham khảo một số nội dung hướng dẫn cơ bản về phần mềm iBHXH:

. Khởi tạo tài khoản TS24 ID

. Cài đặt phần mềm iBHXH

. Cài đặt chương trình quản lý thiết bị chữ ký số

. Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

. Báo tăng lao động

. Báo giảm lao động

. Xác nhận quá trình đóng (Chốt sổ)

. Hưởng trợ cấp thai sản

. Hưởng trợ cấp ốm đau

. Nộp hồ sơ, tra cứu kết quả


Xem toàn bộ nội dung hướng dẫn về phần mềm iBHXH

[nhấp chọn dòng thông tin ở trên để chuyển tiếp đến nội dung hướng dẫn chi tiết]

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.