Open navigation

Ngừng giao dịch điện tử dịch vụ T-VAN

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện đăng ký ngừng giao dịch điện tử dịch vụ T-VAN trong phần mềm TaxOnline;

Thực hiện việc này trước khi chuyển sang sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp khác;

Thiết bị chữ ký số cần phải còn thời hạn sử dụng để có thể ký nộp hồ sơ đăng ký.


Hướng dẫn thực hiện

1. Chuẩn bị:

 • Kết nối thiết bị chữ ký số vào máy tính;
 • Khởi động, đăng nhập vào phần mềm TaxOnline hoặc KySo.

2. Vị trí mở chức năng:

Mở bảng chức năng theo 1 trong 2 cách:

Trong phần mềm TaxOnline

 • Trên thanh trình đơn chọn TT chung 
 • Chọn Đăng ký T-VAN

Trong phần mềm KySo

 • Trên thanh trình đơn chọn TaxOnline 
 • Chọn Đăng ký T-VAN

3. Thực hiện đăng ký:

 • Bảng Đăng ký T-VAN, nhấn chọn ĐK ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN.

 • Bảng Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN > kiểm tra lại Thông tin người nộp thuế; tùy chọn, nhập thông tin Chi tiết ngừng;
 • Nhấn chọn Nộp hồ sơ, thực hiện theo bảng hướng dẫn để ký nộp hồ sơ đăng ký;
 • Nhấn chọn Trở về sau khi hoàn thành nộp hồ sơ.

 • Trở về bảng Đăng ký T-VAN để chờ nhận được phản hồi tình trạng đăng ký;
 • Cột Tình trạng báo Chấp nhận là thông tin đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN đã được hệ thống thuế xác thực thành công(*).

(*): sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để có thể nhận được kết quả phản hồi này từ hệ thống thuế.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.