Open navigation

Danh mục Ký hiệu chứng từ

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thiết lập danh mục Ký hiệu chứng từ trong phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

  1. Trên thanh tiêu đề chọn vào Danh mục.
  2. Chọn Khai báo ký hiệu chứng từ.

- Hình thức nhập liệu: Nhập liệu trực tiếp trên giao diện chức năng trong phần mềm.(*)

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm:

http://manuals.ts24.com.vn/vi/support/solutions/articles/16000139354

- Phần mềm cung cấp sẵn danh sách chứng từ sử dụng;

- Có thể sử dụng theo nhóm chứng từ đã được cung cấp mặc định này, hoặc tạo thêm ký hiệu chứng từ sử dụng đặc thù theo nhu cầu của đơn vị.

Video hướng dẫn thiết lập "Danh mục Ký hiệu chứng từ" (https://web.ts24.com.vn/slides/slide/danh-muc-ky-hieu-chung-tu-137?fullscreen=1#).


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.