Open navigation

Cấu hình Drive

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng Cấu hình Drive của phân hệ Quản lý hợp đồng trong mô hình hệ thống quản lý 2ez.

Chức năng này hỗ trợ thiết lập kết nối tài khoản Drive, đồng bộ thông tin hợp đồng vào thư mục lưu trữ trên Drive để ký số từ xa qua ứng dụng di động SafetySigning.


Cần thiết lập trước một số thông tin hỗ trợ mô hình ký số từ xa cho ứng dụng di động SafetySigning, bao gồm:

. Cài đặt, thiết lập SafetySigning Server (xem hướng dẫn) / Remote Signer (xem hướng dẫn) hỗ trợ kết nối từ xa thiết bị chữ ký số để ký hợp đồng điện tử

Lưu ý: đơn vị chọn 1 trong 2 mô hình giải pháp này của TS24 để sử dụng

. Cài đặt ứng dụng SafetySigning trên thiết bị di động (xem hướng dẫn)

. Tạo nút ký số Home Assistant (xem hướng dẫn) / nút ký số RemoteSigner (xem hướng dẫn) trong ứng dụng di động SafetySigning

. Kết nối tài khoản Drive (xem hướng dẫn) trong ứng dụng di động SafetySigning


Hướng dẫn thực hiện

Tạo cấu hình kết nối Drive

1. Vào mục Quản lý hợp đồng

2. Trong nhóm chức năng Cấu hình chọn mở Cấu hình Drive

3. Nút chức năng Tạo hỗ trợ tạo mới 1 cấu hình kết nối

4. Bảng nhập liệu khởi tạo cấu hình kết nối

- A. Tên, Mã số thuế ký số SafetySigning: nhập nội dung khởi tạo theo cấu trúc [Mã số thuế]-HDKT. Ví dụ: 0309478306999-HDKT

- B. Tài khoản đang sử dụng: nhập tài khoản Drive đã thực hiện kết nối trong ứng dụng di động SafetySigning trước đó

- C. Tuỳ chọn mở rộng chia sẻ thư mục, cấu hình mặc định được sử dụng trong hệ thống 2ez

- D. Lấy mã xác nhận: hỗ trợ thực hiện xác thực quyền truy cập tài khoản Drive

5. Danh sách cấu hình kết nối đã khởi tạo trong hệ thống

Kết nối thành công, trong ứng dụng di động SafetySigning sẽ xuất hiện thêm thư mục trong chức năng Hợp đồng kinh tế, mục Ký số, nhóm chức năng Hồ sơ trình ký


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.