Open navigation

Cấu trúc lương

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về tính năng Cấu trúc lương trong hệ thống quản lý nhân sự HR24.

Tính năng này hỗ trợ nhóm một số quy tắc lương để tạo phiếu lương cho người lao động.

Một vài cấu trúc lương sẽ được thiết lập sẵn từ nhà cung cấp dịch vụ; người dùng có thể thiết lập thêm cấu trúc lương phù hợp cho từng vị trí công việc của người lao động tại đơn vị.

Cần thiết lập dữ liệu trong tính năng Quy tắc lương trước khi sử dụng tính năng này.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Bảng lương > Cấu hình > Cấu trúc lương

Bảng thông tin chi tiết cấu trúc lương

1. Nút chức năng hỗ trợ tuỳ chỉnh thông tin chi tiết

2. Thông tin tuỳ chỉnh tên, tên rút gọn (tham chiếu) của cấu trúc lương

3. Tuỳ chọn cấu trúc lương cấp trên của cấu trúc lương đang hiển thị; có thể bỏ trống nếu là cấu trúc lương độc lập

4. Danh sách quy tắc lương được sử dụng trong cấu trúc lương; tuỳ chọn từ quy tắc lương đã được thiết lập trước đó trong hệ thống


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.