Open navigation

KySo cập nhật 15.0.31

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 05 tháng 02 năm 2024.


Tính năng mới

--/–


Cải tiến

1. LSGD BHXH: Tối ưu thời gian tra cứu hồ sơ.

2. Xem XML Thuế: Đồng bộ xem tờ khai Thuế.

3. Xem XML BHXH: Đồng bộ xem hồ sơ BHXH.

4. Đăng ký TVAN: Tối ưu kiểm tra CKS (ĐK HS khai thuế nộp qua DV T-VAN). Cập nhật danh sách tờ khai đăng ký TVAN.

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.31.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.