Open navigation

KySo cập nhật 15.0.27

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023.


Cải tiến

1. Đăng ký TVAN: Tối ưu chức năng chọn cơ quan Thuế (Đăng ký; Thay đổithông tin; Đăng ký ngừng).

2. Hồ sơ trên Google Drive BHXH: Tối ưu sắp xếp hồ sơ (Theo số hồ sơgiảm dần. Trong cùng 1 bộ hồ sơ sắp xếp theo thứ tự: PGNHS - Tờ khai chính (D02-LT,D03-TS, 01-HSB, D05-TS) – Phụ lục (TK1-TS, TK3-TS) – Đính kèm (D01-TS, CT-DK)).

3. LSGD Thuế: Bỏ tab “Tổng Cục Thuế”.

4. Thông tin sản phẩm: Thay đổi tên thành “KySo”.

5. Xem XML Thuế: Đồng bộ xem tờ khai Thuế.

6. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.27.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.