Open navigation

Tuyển dụng | Cấu hình Kiểu hoạt động

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu chức năng cấu hình Kiểu hoạt động trong hệ thống quản lý nhân sự HR24.

Chức năng này hỗ trợ khởi tạo, quản lý những hình thức liên hệ để ghi nhận việc giao tiếp với ứng viên khi thực hiện tuyển dụng cho vị trí công việc đã đăng tuyển.


Hướng dẫn thực hiện

 Vị trí tính năng: Tuyển dụng > Cấu hình > Kiểu hoạt động


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.